INZICHT: Academische Vaardigheden voor Bouwkundigen

Authors

Faculty of Architecture and the Built Environment; MaartenJan Hoekstra, Delft University of Technology, Architecture & the Built Environment; Louis Lousberg, Delft University of Technology, Architecture & the Built Environment; Remon Rooij, Delft University of Technology, Architecture & the Built Environment; Willemijn Wilms Floet, Delft University of Technology, Architecture & the Built Environment; Sake Zijlstra, Delft University of Technology, Architecture & the Built Environment

Synopsis

Het boek Academische Vaardigheden voor Bouwkundigen geeft een verdiepend beeld van bouwkunde als wetenschappelijke discipline, gaat expliciet in op de relatie tussen ontwerp en onderzoek en richt zich met name op praktische vaardigheden die bouwkundestudenten ontwikkelen gedurende hun bacheloropleiding in Delft. Het boek is opgebouwd uit vier delen. Deel A richt zich op de plaats van bouwkunde binnen de wetenschap. Deel B richt zich op basisvaardigheden: algemene academische vaardigheden voor bouwkundigen. Deel C diept specifieke bouwkundige methoden van onderzoek uit. Deel D, het laatste deel, is enerzijds gericht op de praktijk en anderzijds op reflectie. Door deze brede opzet kan het boek niet alleen direct gebruikt worden door studenten en docenten in de leerlijn Academische Vaardigheden, maar juist ook in de andere leerlijnen en modulen. Tevens is het boek een naslagwerk voor andere Bouwkunde- en Architectuuropleidingen in binnen- en buitenland dat inzicht geeft hoe wij binnen de faculteit Bouwkunde van de TU Delft aankijken tegen het vakgebied en welke academische vaardigheden daar op bachelorniveau bij horen.

Author Biography

Faculty of Architecture and the Built Environment

De auteurs en redactieleden van het boek Academische Vaardigheden voor Bouwkundigen geven les binnen de zes leerlijnen van de bacheloropleiding Bouwkunde: (1) Technologie, (2) Grondslagen, (3) Maatschappij, Proces en Praktijk, (4) Ontwerpen, (5) Academische Vaardigheden en (6) Overdracht en Vorm. In dit boek hebben zij de verschillende academische vaardigheden vanuit de leerlijnen bijeen gebracht. Het overgrote deel van de auteurs en alle redactieleden zijn werkzaam binnen één van de vier afdelingen van de faculteit Bouwkunde: Architecture, Urbanism, Management in the Built Environment, Architectural Engineering & Technology.

KEYWORDS
Ontwerp, Onderzoek, Wetenschap, Onderzoeksmethoden, Bouwkunde

Details about the available publication format: Download PDF

ISBN
978-94-6366-505-6
PUBLICATION DATE
May 18, 2022
EDUCATIONAL LEVEL