Nederlands waterrecht van oud naar nieuw

Authors

Erik Mostert
Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geosciences
https://orcid.org/0000-0002-9546-0522
Keywords: waterrecht, omgevingswet, waterbeheer, Nederland, Europese Unie

Synopsis

Dit boek is een herziening van het boek Nederlands waterrecht voor niet-juristen uit 2019. Het behandelt niet alleen het huidige waterrecht, maar ook het waterrecht na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Alle aspecten van het waterbeheer komen aan bod: de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer, het waterkwaliteits- en -kwantiteitsbeheer, drinkwater en afvalwater, natuurbescherming, Europees waterrecht, ruimtelijke ordening, crisismanagement, financiering en rechtsbescherming. Het boek vereist geen juridische voorkennis en is geschikt voor iedereen op academisch of HBO niveau  die geïnteresseerd is in het waterrecht en het waterbeheer.

Author Biography

Erik Mostert, Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geosciences

Dr. Erik Mostert is docent aan de TU Delft en geeft hier sinds 2004 het vak Waterrecht en –organisate aan aankomende ingenieurs. In zijn onderzoek heeft hij zich veel beziggehouden met de implementatie van de Kaderrichtlijn water, de organisatie van de waterschappen en grensoverschrijdend waterbeheer. Daarnaast heeft hij veel international-vergelijkend onderoek gedaan naar het waterbeheer in Nederland, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Portugal.

Published

October 19, 2022

Details about the available publication format: Download PDF

ISBN-13 (15)

978-94-6366-610-7

Date of first publication (11)

2019-09-01

Publication date (01)

2022-10-19