Nederlands waterrecht voor niet-juristen

Authors

Erik Mostert
Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geosciences
https://orcid.org/0000-0002-9546-0522
Keywords: Recht, Waterbeheer, Nederland, Europa, omgevingswet, waterbeheer

Synopsis

THIS IS THE FIRST EDITION, ONLY AVAILABLE ON REQUEST, PLEASE CONTACT Educationsupport

THE 2ND EDITION IS AVILABLE HERE

 

Dit boek biedt een algemene inleiding op het Nederlandse waterrecht voor niet-juristen. Het behandelt niet alleen het huidige waterrecht, maar ook hoe dit tot stand komt en wat het belang voor de praktijk van het waterbeheer is. Alle aspecten van het waterbeheer komen hierbij aan bod: de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer, het waterkwaliteits- en -kwantiteitsbeheer, drinkwater en afvalwater, natuurbescherming, het Europese waterrecht, de ruimtelijke ordening, crisismanagement, financiering en rechtsbescherming. Alle gebruikte juridische begrippen worden duidelijk uitgelegd. Het boek is geschikt voor iedereen op academisch of HBO-niveau die geïnteresseerd is in het waterrecht en het waterbeheer.

Author Biography

Erik Mostert, Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geosciences

Dr. Erik Mostert is docent aan de TU Delft en geeft hier sinds 2004 het vak Waterrecht en -organisatie aan aankomende ingenieurs. In zijn onderzoek heeft hij zich veel beziggehouden met de implementatie van de Kaderrichtlijn water, de organisatie van de waterschappen en grensoverschrijdend samenwerking. Daarnaast heeft hij veel internationaal-vergelijkend onderzoek naar stroomgebiedbeheer in Nederland, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Portugal verricht.

Published

September 17, 2019