Fysische Transportverschijnselen: Denken in Balansen

Authors

Harrie van den Akker
Delft University of Technology, Faculty of Applied Physics
https://orcid.org/0000-0002-8143-5895
Robert F. Mudde
Delft University of Technology, Faculty of Applied Physics
https://orcid.org/0009-0006-3864-3118
Keywords: massabalansen, energiebalansen, warmtetransport, stoftransport, stromingsleer

Synopsis

De transport- en overdrachtsprocessen van warmte, massa en impuls worden naar hun analogie behandeld. De processen worden beschreven met behulp van macro- en microbalansen die in veel gevallen leiden tot differentiaalvergelijkingen. Ook veel aspecten van stromingsleer komen op deze manier aan de orde en zo bereidt het boek ook voor op moderne Computational Fluid Dynamics technieken. Het doel van het boek is ook studenten te trainen in het oplossen van problemen waarbij transportverschijnselen centraal staan. Daartoe bevat het boek bijna 100 uitgewerkte vraagstukken.

Author Biographies

Harrie van den Akker, Delft University of Technology, Faculty of Applied Physics

Harrie van den Akker studeerde als fysisch technoloog af bij de TU Eindhoven. Sinds 1988 heeft hij het vak Fysische Transportverschijnselen gedoceerd binnen meerdere opleidingen van de TU Delft en was hij meerdere keren ‘teacher of the year’. Zijn onderzoek omvatte stromingen en transportverschijnselen in allerlei, vooral turbulente, één- en meerfasen-stromingen. Harrie van den Akker won de Delftse Leermeesterprijs 2011 en was in 2021 Visiting Professor for Distinguished Teaching aan Princeton University. Sinds 2013, is hij hoogleraar stromingsleer aan de Universiteit van Limerick.

Robert F. Mudde, Delft University of Technology, Faculty of Applied Physics

Robert F. Mudde studeerde natuurkunde in Leiden. Sinds 1988 heeft hij het vak Fysische Transportverschijnselen gedoceerd binnen meerdere opleidingen van de TU Delft en was hij meerdere keren ‘teacher of the year’. Zijn focus lag op meerfasenstromingen. Hij stond aan de wieg van twee MOOCs over Transportverschijnselen die door tienduizenden over de hele wereld zijn gevolgd. In 2016 werd hij benoemd tot Distinguished Professor in Science Education van de TU Delft. Momenteel is hij Vice President Education / Vice Rector Magnificus van de TU Delft.

Fysische Transportverschijnselen - Front

Published

April 17, 2023

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Details about the available publication format: Download PDF

ISBN-13 (15)

978-94-6366-683-1

Date of first publication (11)

1996