200 Vraagstukken Fysische Transportverschijnselen

Authors

Harrie van den Akker
Delft University of Technology, Faculty of Applied Physics
https://orcid.org/0000-0002-8143-5895
Robert F. Mudde
Delft University of Technology, Faculty of Applied Physics
https://orcid.org/0009-0006-3864-3118
Ed Stammers
Delft University of Technology, Faculty of Applied Physics
Keywords: balansen, mechanismen, warmtetransport, stoftransport, stromingsleer

Synopsis

Deze vraagstukkenbundel is bedoeld als oefenmateriaal bij het bestuderen van de basiscolleges Fysische Transportverschijnselen, zoals die aan de TU Delft worden gegeven. De vraagstukken zijn afkomstig uit oude vraagstukkenbundels en uit recente tentamens. Wij hebben de formulering van veel van deze vraagstukken herzien.


Vooral door de vraagstukken in meerdere onderdelen te splitsen, hopen we aan te geven dat een stapsgewijze aanpak, veelal gebaseerd op één of meer balansen, een bruikbaar recept voor het oplossen van de opgaven is. Overigens is deze splitsing bij lang niet alle opgaven doorgevoerd om aan studenten de gelegenheid te geven juist dit moeilijke facet zelf te oefenen.

Met medewerking van Ed Stammers, jarenlang docent van het vak Fysische Transportverschijnselen

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Harrie van den Akker, Delft University of Technology, Faculty of Applied Physics

Harrie van den Akker studeerde als fysisch technoloog af bij de TU Eindhoven. Hij heeft jarenlang het vak Fysische Transportverschijnselen gedoceerd binnen meerdere opleidingen van de TU Delft en was meerdere keren ‘teacher of the year’. Hij won de Delftse Leermeesterprijs 2011 en was in 2021 Visiting Professor for Distinguished Teaching aan Princeton University. Sinds 2013, is hij hoogleraar stromingsleer aan de Universiteit van Limerick.

Robert F. Mudde, Delft University of Technology, Faculty of Applied Physics

Robert F. Mudde studeerde natuurkunde in Leiden.Hij heeft jarenlang het vak Fysische Transportverschijnselen gedoceerd binnen meerdere opleidingen van de TU Delft en was meerdere keren ‘teacher of the year’. Hij stond aan de wieg van twee MOOCs over Transportverschijnselen die door tienduizenden over de hele wereld zijn gevolgd. In 2016 werd hij benoemd tot Distinguished Professor in Science Education van de TU Delft. Momenteel is hij Vice President Education / Vice Rector Magnificus van de TU Delft.

200 Vraagstukken

Published

April 17, 2023

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Details about the available publication format: Download PDF

ISBN-13 (15)

978-94-6366-681-7

Date of first publication (11)

1990