Werktuigkundige Systemen

Authors

Jan C. Cool ; Gabriëlle J.M. Tuijthof, University of Twente, Faculty of Engineering Technology; Giuseppe Radaelli, Delft University of Technology, Faculty of Mechanical, Maritime and Materials Engineering, Department of Mechanical Engineering; Regine W. Vroom, Delft University of Technology, Faculty of Mechanical, Maritime and Materials Engineering, Department of Mechanical Engineering
Keywords: Werktuigbouwkunde, Systeemleer, Modelvorming, Werkingsprincipes

Synopsis

Het boek Werktuigkundige Systemen is een compacte inleiding op het systeemdenken in de werktuigbouwkunde, met nadruk op inzicht en grafische methoden, gelardeerd met prikkelende werkingsprincipes en constructie-elementen. Velen merken dat ze nog lang nadat ze het vak gedaan hebben dit boek als naslagwerk gebruiken en het steeds meer gaan waarderen, ook omdat het boek de basis legt voor veel vervolgvakken en projecten.

Het boek is al jarenlang in gebruik bij eerstejaars studenten Werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Diverse docenten gebruiken het bij vakken of ontwerp­projecten.

De oorsprong van dit boek in de tachtiger jaren is een college geweest, waarin op eenvoudige wijze de werking van bestaande apparaten en machines werd geanalyseerd. In een later stadium is deze stof uitgebreid met een aantal constructieve bijzonderheden. Daarbij heeft de systeemleer en de modelvorming een belangrijke basis gevormd.

Meer uitgebreid: De fundamentele principes bij ontwerpen komen in dit boek ‘Werktuigkundige Systemen’ naar voren. Zo wordt de systeemleer toegepast op werktuigkundige constructies en wordt in het hoofdstuk over modelvorming de weg aangegeven om de complexe fysische werkelijkheid om te zetten in een overzichtelijk werkingsinzicht. Ook onder meer mechanische versterkers komen aan bod en is een hoofdstuk gewijd aan de belangrijke begrippen sterkte en stijfheid.  Er is ruim aandacht gegeven aan wrijving en weerstand, alsmede aan de middelen om deze te vergroten of te verkleinen. Omdat veren tot de essentiële werktuigonderdelen behoren is een hoofdstuk gewijd aan de toepassing van veren in een ontwerp. Hier is het belangrijke begrip voorspanning behandeld. Het onderwerp Aandrijving  wordt behandeld en daarin wordt aangegeven op welke wijze een motor met een last moet worden gekoppeld. Het hoofdstuk over comparalogie laat de problemen zien bij het verkleinen of vergroten van reeds bestaande constructies en bij de vaak noodzakelijke modelproeven. Het hoofdstuk over energie ten slotte, geeft een inleiding in de ‘warme werktuigbouwkunde’. Hierin is een technologisch rendement beschreven dat aangeeft in welke mate een machine warmtetechnisch goed is geconstrueerd.

Dit boek kan gebruikt worden bij verschillende soorten technisch hoger onderwijs; zowel door het globale overzicht van de gehele werktuigbouwkunde, de introductie van systeemleer en modelvorming, als door de specialistische behandeling van enkele bijzondere onderwerpen.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

August 31, 2023

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Details about the available publication format: Download PDF

ISBN-13 (15)

978-94-6366-724-1