Nederlands waterrecht voor niet-juristen

  • Erik Mostert TU Delft CiTG Watermanagement

Synopsis

Dit boek biedt een algemene inleiding op het Nederlandse waterrecht voor niet-juristen. Het behandelt niet alleen het huidige waterrecht, maar ook hoe dit tot stand komt en wat het belang voor de praktijk van het waterbeheer is. Alle aspecten van het waterbeheer komen hierbij aan bod: de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer, het waterkwaliteits- en -kwantiteitsbeheer, drinkwater en afvalwater, natuurbescherming, het Europese waterrecht, de ruimtelijke ordening, crisismanagement, financiering en rechtsbescherming. Alle gebruikte juridische begrippen worden duidelijk uitgelegd. Het boek is geschikt voor iedereen op academisch of HBO-niveau die geïnteresseerd is in het waterrecht en het waterbeheer.

Author Biography

Erik Mostert, TU Delft CiTG Watermanagement

Dr. Erik Mostert is docent aan de TU Delft en geeft hier sinds 2004 het vak Waterrecht en -organisatie aan aankomende ingenieurs. In zijn onderzoek heeft hij zich veel beziggehouden met de implementatie van de Kaderrichtlijn water, de organisatie van de waterschappen en grensoverschrijdend samenwerking. Daarnaast heeft hij veel internationaal-vergelijkend onderzoek naar stroomgebiedbeheer in Nederland, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Portugal verricht.

Cover for Nederlands waterrecht voor niet-juristen

Details about the available publication format: Download PDF

ISBN-13 (15)
978-94-6366-205-5
Date of first publication (11)
2019
Categories

Details about the available publication format: Order at WebEdu

Physical Dimensions
Categories

Details about the available publication format: Order at WebEdu 4 TUD students

Physical Dimensions
Categories